Menu

Juletræssalg

Klubbens juletræssalg 2018.

Traditionen tro sælger Helsinge Fodbold igen i år juletræer ved Kvickly.

Så støt juletræssalget ved Kvickly - køb familiens juletræ her - så støtter du samtidig op om oplevelser til Helsinge Fodbold.s Ungdom.

Bemandingen i 2018.

Dage og perioder med grønne markeringer varetages af juletræsgruppen.

Dage og perioder med røde markeringer er til klubbens årgange og hold.

Det pr. salgsperiode angivne antal personer skal være fyldt 18 år.

 

Fordeling af salgstider på årgangene.

Årgangene kan med frist søndag 28-10-2018 byde ind på salgstider ud fra nedenstående kvotefordeling fordelt på antal medlemmer i de opsatte årgange – salgsperioderne ses i ugeplanerne (link nedenfor).

Fra og med mandag 29-10-2018 er der ”fri tilmelding” uanset kvoterne.

 

Økonomi.

Af det overskud, som juletræsgruppen tildeler Fodboldafdelingen, vil 3o % blive øremærket den udførende årgang til dækning af fodboldrelaterede udgifter.

Resterende overskud tildelt Fodboldafdelingen går til kompetenceudvikling af ungdomstrænere, særligt B-kursus.

 

Afregning.

Mellemværende årgangen og klubbens kasserer skal af hensyn til årgangsoprykningen (1/7-2019) senest være udredt i april kvartal 2019.