Menu

Om klubben

Klubbens Historie

Helsinge Fodbold er stiftet den 23. maj 1919 og er organiseret under hovedforeningen
Helsinge Skytte- og Idrætsforening. I henhold til hovedforeningens vedtægter er klubben
på lige fod med hovedforeningens øvrige afdelinger selvstændig i henseende til general-
forsamling, bestyrelse og økonomi.

Klubbens overordnede ledelse udgøres af en bestyrelse valgt på klubbens ordinære general-
forsamling i oktober kvartal. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, udstikker retningslinierne
for de øvrige beslutningstagere som f.eks. i senior- og ungdomsudvalgene.

Helsinge Fodbold er sportslig organiseret under Dansk Idrætsforbund (DIF) via special-
forbundene Dansk Boldspil-Union (DBU) og Sjællands Boldspil-Union (SBU) samt Danske
Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Klubbens hold deltager tillige i indeturneringer med
træning i Helsinge-Hallerne.

Klubbens ca. 30 turneringshold har hjemhør på Helsinge Stadion ejet og drevet af den
selvejende institution Helsinge-Hallerne, hvor der er rådighed over 70.000 kvadratmeter
græsbaner svarende til 7 stk. 11-mandsbaner. Græsbaneanlægget opstreges normalt
således, at der er rådighed over 6 x 11-mandsbaner, 6 stk. 7-mandsbaner og 4-5 stk.
5-mandsbaner. Nyanlagt kunstgræsbane med 1 stk 11-mands bane og 2 7-mands bane
På anlægget er der 1 stk. vintergrusbane med lysanlæg, og derudover er der lysanlæg
på en af 11-mands græsbanerne..

Helsinge Fodbold nyder moralsk, praktisk og økonomisk opbakning fra støtteforeningerne
Fodboldens Venner og Fodbold-Ungdomsafdelingens Forældreforening.

Sponsor Helsinge Fodbold

Vejret i Helsinge

Vigtigt for alle årgange

Live-score
Der er ingen livekampe på nuværende tidspunkt

Helsinge Fodbold Facebook

Helsinge Fodbold Glemmekassen

Nyheder fra DBU