Menu

DBU Børnesyn

image

I Helsinge Fodbold agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn.

Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum i klubben.

Vi bestræber os på at efterleve dette børnesyn, hvor alle børn har rettigheder, og at vi som voksne giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives, når de er i klubben.

I Helsinge Fodbold tilslutter vi os DBU´s børnesyn, og agerer i overensstemmelse med DBU’s børnesyn. Vi bestræber os på at efterleve dette børnesyn, og derved sikre at alle børn har lige rettigheder, og at vi som voksne skaber de bedst mulige rammer for god trivsel og leg, når børnene opholder sig i klubben.

Dette gøres bl.a. ved at vores børnepolitik bliver sendt ud til trænerne, samt gives til nyansatte trænere ved ansættelse, så alle trænere er bekendt med den og skal efterleve børnepolitikken.

Det vil ligeledes være tilgængeligt på Helsinge Fodbolds hjemmeside, og vil være et punkt til træner/leder møde, som holdes halvårligt.

Vi vil desuden udsende et informationsbrev til forældre, at vi nu har en børnepolitik, henvise til vores hjemmeside, hvor de altid kan se vores børnepolitik, samt kommunikere at de altid kan tage fat i træneren eller børneudviklingstræneren, ved spørgsmål.

Derudover har børneudviklingstræneren også sin gang på U5-U12 og vil sørge for at årgangene efterlever børnepolitikken.

Vores børnetræning tager derfor også udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper. Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her:

DBU’s 12 Børnerettigheder i Helsinge Fodbold

Fra DBU’s side har man som led i det nye Børnesyn forfattet nedenstående 12 børnerettigheder, der blandt andet sikrer, at vi som DBU Børneklub har spilleren i centrum, styrker børnesynet og de fælles værdier.

Vi vil altid barnet det bedste, sikrer udvikling af samtlige spillere samt garanterer fleksible og mangfoldige fodboldtilbud. Alt sammen tiltag, vi støtter fuldt op omkring i Helsinge Fodbold.

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til fodbold

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til et godt børneliv

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til at være en del af noget større

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til at være på dannelsesrejse

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til selv at vælge

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til social sikkerhed

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til børneopdragelse

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer

 

 1. Alle børn i Helsinge Fodbold har ret til, at DBU’s 10 Børneløfter overholdes

Du kan læse mere om DBU’s børnerettigheder her: https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/

 

DBU’s  10 Børneløfter i Helsinge Fodbold

Ligesom DBU’s Børnesyn indeholder ovenstående børnerettigheder, har man ligeledes udformet følgende 10 Børneløfter, som vi i Helsinge Fodbold forpligter os til at efterleve. Man kan betragte de øverste tre punkter som pædagogiske værdiløfter for klubbens trænere og ledere, der således understøttes af de efterfølgende syv punkter.

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil være børnefokuserede

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil arbejde holistisk

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil være inkluderende

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil gøre det sjovt og trygt at spille fodbold

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil prioritere kærligheden til fodbold over læring af fodbold

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil have fokus på de grundlæggende færdigheder

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil engagere forældre med anerkendelse

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil planlægge træning med progression

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil bruge forskellige metoder til at opnå læring

 

 1. Trænere og ledere i Helsinge Fodbold vil bruge konkurrence på en udviklende måde

 

Du kan læse mere om DBU’s 10 Børneløfter her: https://www.dbusjaelland.dk/klubudvikling/medlemmer/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/

 

Kontaktpersoner:

Sportslig ansvarlig for børnefodbold / Børneudviklingstræner

Martin Eliott Horslev Jensen

e-mail: mhj.football@gmail.com

mobil: 93908060

Luk