Menu

Juletræssalg

Klubbens juletræssalg 2021

Traditionen tro sælger Helsinge Fodbold igen i år juletræer ved Kvickly.

Så støt juletræssalget ved Kvickly - køb familiens juletræ her -

så støtter du samtidig på om oplevelser til Helsinge Fodbolds Ungdom

 

Hermed indbydes årgangene til deltagelse i klubbens juletræssalg
på Kvicklys parkeringsplads i Helsinge.


Salgsperioder og fordeling på årgange
Længere nede i denne visning kan I se de enkelte salgsdage og –perioder.
I første omgang er der tildelt et antal salgsperioder til årgangene ud fra spillerantallet i disse.
Hverdagene er med 2 timers perioder, medens weekenderne er à 3 timers perioder.
Perioder markeret med rødt er for årgangene.
Perioder markeret med grøn er for juletræsorganisationen.
Perioder markeret med gul er særligt udvalgte teams, hvor timerne godtgøres udvalgte årgange.

Fra nu og indtil 31. oktober 2021
Kan årgangene byde ind på det antal, som er vist i fordelingsnøglen samt angive hvilke perioder (dage/tidsrum) jfr. skemaet.
I forhold til valg af perioder gælder ”først-til-mølle” princippet.

Fra 1. november og frem

Er de ledige salgsperioder fri for alle – igen efter princippet ”først-til-mølle”.
Fastlagte bemandinger vil løbende blive lagt til visning på skemaet på hjemmesiden - vælg i menuen "aktiviteter"
og i dropdownboksen "juletræssalg"..

Hvem kan være sælgere fra ungdomsårgangene?
For årgangene U5 - U15 skal sælgerne være fyldt 18 år.
For årgangene U17 skal der være tilstedeværelse af 1 person fyldt 18 år.

Opgaverne på salgspladsen
I forbindelse med overdragelse og nedlukning vil der altid være tilstedeværelse af en ansvarlig fra juletræsgruppen.
I den forbindelse gives vejledning om udstyr, priser og øvrige politiker på pladsen.
En hver form for madforplejning sker for sælgernes egen regning, medens der i salgsvognen er kaffe og vand.
Kundebetjening med hjælp til valg af træer, evt. påsætning af juletræesfod (efter kundens ønske), netning af solgte træer og kundeafregning.
Det er vigtigt at service og kundebetjening er tilstede - og ikke at salgspladsen ser ud som en "julestue med legende børn"
Tillige oprydning på pladsen samt evt. udnetning af træer til udstilling.

Økonomi
Ud fra fremmøde/bemandinger vil klubbens kasserer honorere årgangene, hvilket afstemmes efter årets overskud
.